endüstriyel uygulama DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

Endüstriyel Uygulama Programına;

* Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi İşletmeler başvurabilir.

Ne Zaman Başvurabilir 

Yılın 365 günü sürekli olarak başvuru yapılabilir.

Destek Süresi 

Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (onsekiz) aydır.

Destek Unsurları 

 

 

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Kira Desteği

18.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

 

*Yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.


Detaylar için Bizi Arayın...

 

 

TOP