AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

Ar-Ge ve İnovasyon Programından KOBİ vasfı taşıyan ve faaliyet alanı KOSGEB desteklenen sektörler arasında yer alan bütün İşletmeler ile girişimciler başvurabilir.

Ne Zaman Başvurabilir 

Yılın 365 günü sürekli olarak başvuru yapılabilir.

Destek Süresi 

Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en çok 24 (yirmi dört) aydır.

Destek Unsurları

 

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme   Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

Detaylar için Bizi Arayın...

TOP