KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

-Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

-KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulu olan ve KOBİ vasfı taşıyan ayrıca çağrı kapsamında belirlenen faaliyet alanlarında bulunan bütün işletmeler başvurabilir.

Ne Zaman Başvurabilir

Dönemsel olarak çağrıya çıkmaktadır.

Destek Süresi

En az 6 ay, en fazla 36 ay. (Çağrı kapsamına göre değişmektedir.)

Destek Unsurları 

Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

 

Detaylar için Bizi Arayın...

TOP