KVKK DANIŞMANLIĞI

VERBİS KAYIT

50 VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN VEYA YILLIK MALİ BİLANÇOSU 25 MİLYON TL ÜZERİNDE OLAN İŞLETMELER İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2019

Ø  Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; 50 ve üzeri çalışanınız veya 25 Milyon TL’nin üzerinde yıllık mali bilançonuz varsa 31 Aralık 2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmanız gerekmektedir. VERBİS’e sicil kaydı ve bildirimin yapılmaması durumunda 20.000 TL ile 1.000.000 TL  arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ø  Gerçek ve tüzel kişiler, KVKK kapsamında kişisel veri güvenliğinde istenilen standartlara ulaşabilmek amacıyla veri yönetim sistemlerini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaktadır.

Ø  Söz konusu yapılandırmanın ilk aşaması olarak Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanması ve ilgili dokümanın VERBİS sistemine 30 Eylül 2019 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

 

Ø  Veri yönetim sistemlerinizin yapılandırılması sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve standartlara uygun bir şekilde projelendirmesi konusunda sizlere hizmet vermeye hazırız.

 

KVKK NEDİR ?

Ø   KVKK Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği ilk sırada olacak şekilde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişilerin verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenleme amacı taşımaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR ?

Ø   Kanundaki ifadesiyle; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde tanımlanmaktadır. Kişinin adı, soyadı, TC No, adres, telefon ve banka bilgileri gibi kayıtlı olarak tutulan her türlü bilgi kişisel veri kapsamında değerlendirilebilir.

 

VERİ İŞLEME NEDİR ?

Ø   Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme tanımı kapsamında değerlendirilmektedir ve kanunda düzenlenmiş olan kurallara uygun olmalıdır.

 

KİMLER KİŞİSEL VERİLERİN KORUMA KANUNUNA TABİDİR ?

Ø  Kişisel bir veri bulunduran, işleyen ya da saklayan her kurum Kişisel Verilerin Korunması Kanununa tabi olup iş ve işlemlerini bu kanun kapsamında düzenlemek zorundadır..

Ø   İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı kanuna; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise KVKK’ na tabidir.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ NEDİR ?

Ø  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri ifade eder.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ NEDEN HAZIRLANIR ?

Ø   Veri sorumlularının faaliyetlerine bağlı tüm süreçlerinde Kanuna uyumunun sağlanması, başka bir ifadeyle Kanuna aykırı bir kişisel veri işleme durumu olup olmadığının kolayca tespitinin sağlanması amacıyla hazırlanır.

 

KİMLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ HAZIRLAMAK ZORUNDADIR ?

Ø   VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olan tüm veri sorumlularının Envanter hazırlaması gerekmektedir.

 

Detaylar için Bizi Arayın...

TOP