TKDK DESTEKLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar”“Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” ve “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başlıkları kapsamında aşağıda detayları verilen yatırımlara destekler verilmektedir.

TKDK destekleri kapsamında desteklenen iller aşağıda belirtilmiştir.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Balıkesir

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Manisa

Sivas

Ağrı

Burdur

Elazığ

Karaman

Mardin

Şanlıurfa

Aksaray

Bursa

Erzincan

Kars

Mersin

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzurum

Kastamonu

Muş

Trabzon

Ankara

Çankırı

Giresun

Konya

Nevşehir

Uşak

Ardahan

Çorum

Hatay

Kütahya

Ordu

Van

Aydın

Denizli

Isparta

Malatya

Samsun

Yozgat

 

 

 

Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler uygun yararlanıcı olabilirler. Aşağıda belirtilen konularda yapmış oldukları yatırımlarda toplam uygun harcama tutarının %40-70 arası oranda hibe olarak alabilirler.


Desteklenen Sektörler;

 • Süt Üreten İşletmeler

Desteklenen Proje Tutarı en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,

 • Kırmızı Et Besiciliği

Desteklenen Proje Tutarı en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,

 • Kanatlı Eti

Desteklenen Proje Tutarı, Broyler ve Hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro, Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avrodur.

 • Yumurta Tavukçuluğu

 

Desteklenen Proje Tutarı en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,

 

 

KOBİ olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler uygun yararlanıcı olabilirler. Bu destek kapsamında yapılan yatırımlarda uygun harcama tutarının % 50’si hibe olarak verilmektedir.


Desteklenen Sektörler;

 • Süt ve Süt Ürünleri Sektörü

Süt işleme sektörü için Desteklenen Proje Tutarı en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro, Süt toplama merkezleri için Desteklenen Proje Tutarı en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro

 • Kanatlılar Dâhil Olmak Üzere Et ve Et Ürünleri Sektörü

Et işleme sektörü için Desteklenen Proje Tutarı en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro

 • Meyve ve Sebze Sektörü

Meyve ve sebze sektörü için Desteklenen Proje Tutarı en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro

 • Su Ürünleri Sektörü

 

Su ürünleri sektörü için Desteklenen Proje Tutarı en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro

Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hane halkı üyeleri, Kırsal alanlardaki gerçek kişiler veya Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler uygun yararlanıcı olabilirler. Yatırımlar birkaç istisna hariç kırsal alanda olmalıdır. Aşağıda belirtilen konularda yapılacak yatırımlarda toplam uygun harcama tutarının %55-65 arası oranı hibe olarak alırlar.


Desteklenen Sektörler;

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları
 • Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 


Bu başlıklar kapsamında Desteklenen Proje Tutarı her bir yatırım için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro olmalıdır.

TOP