TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

TİCARET BAKANLIĞI

DESTEK ORANI %

YILLIK DESTEK MİKTARI

AÇIKLAMA

ALINACAK DESTEK USD

1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

70

50.000 $

10 Gezi / Yıl

Gezi başı 5.000$

50.000 $

2- RAPOR, YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği 

60

200.000 $

 

200.000 $

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri

75

500.000 $

 

500.000 $

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderleri

 

 

-TL kredilerde 5 puan

-Döviz kredilerinde 2 puan

3.000.000 $

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi

 

 

-TL kredilerde 5 puan

-Döviz kredilerinde 2 puan

2.000.000 $

3-Yurt İçi Fuar Desteği

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi

50

 

Fuar Başı 30.000 TL

 

4- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

Ulaşım+Stand+Nakliye

50 + 20

 

Yıllık Üst Limit

56.000 TL (Genel nitelikli),

85.000 TL (Sektörel),

284.000 TL(Prestijli)

 

5-Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri

50

250.000 $

 

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi

50

1.000.000 $

2 Yıl

 

6- Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri

Yurt Dışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

40 (Ticari)+ 10 (Üretici)

75.000-120.000 $

25 Birim, 4 Yıl

75.000-120.000 $

Yurt Dışı Marka Tescil Desteklenmesi

50 + 10 (Hedef Ülke)

50.000 $

4 Yıl

50.000 $

Yurt Dışı Tanıtım Giderlerinin Desteklenmesi

60 + 10 (Hedef ülke)

150.000 - 250.000 $

Ülke Başına,  4 Yıl

150.000-250.000 $

7-Tasarım Desteği

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi

%50

1.000.000 $

3 Yıl

 

 

´  Yurt dışı seyahatinin ulaşım masrafları, görüşme gerçekleştirdiğin her günün konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70'ini geri alınabilir.

´  İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları destek

´  Üstelik tam 10 seyahat için destek alabilirsin.

´  Başvuru yapacak firma adi şirket olmamalı.

´  Seyahat kapsamında sadece ihracat odaklı görüşmeler yapılabilir.

´  Yurt dışındaki görüşmeler en az iki gün sürmeli.

´  Ekonomi sınıfı biletle uçuş imkanı. 

´  Ödemeler banka ve kredi kartıyla yapılmalı.

 

´  Son üç ay içinde yapılan seyahatler için de destek alınabilir. 

 

 

´  İhracat için faaliyet planları oluştururken pazarları, hedef bölgeleri ve sektörleri hakkındaki en güncel ve kapsamlı bilgileri, en doğru kaynaktan rapor olarak temin edilebilir.

´  Örnek olarak; potansiyel müşterilerin iletişim bilgileri, rakiplerin pazardaki
fiyatlandırması, belli bir ülke ya da pazarda mal satabilmek için gereken
koşullar bu raporlarla öğrenilebilir.

´  Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  Bu desteği Bakanlığın destek kapsamına aldığı Türkiye’deki fuarlar için kullanılabilir.

´  Üretici ya da bir üreticiyle pazarlama sözleşmesine sahip olunması gerekir.

´  Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

 

´  Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

´  2017 yılında yapılan düzenleme sayesinde en kolay ve en çok kullanılan bu destek Bakanlığın belirlediği fuarlar için kullanılabilir.

´  Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücret üzerinden hesaplanan tutar geri alınabilir. 

´  Bakanlıkça belirlenen metrekare ücretinin içinde ulaşım ve nakliye ücretleri de mevcut. 

´  Fuarlara; Milli Katılım kapsamında katılım sağlanabileceği gibi Bireysel Katılım kapsamında da başvurulabilir.

´  Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 Türk Lirasını geçemez.

 

´  Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 

´  Müşterilerinizin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan; kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri desteklenir.

´  Harcamalarının %50’sini, yılda 250.000 ABD Dolarına kadar karşılanır. 

´  Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

 

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti 

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJESİ

´  Mal satmak üzere olunan küresel bir firmanın sizden istediği ürün standardı; 

  • Yeni makine almanızı,
  • Yeni yazılımlar kurmanızı,              
  • Ürünlerinin kalitesini gösteren belgeler almanızı, 
    gerektiriyorsa bu destekten faydalanılabilir.

´  Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yazılım Alımı

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

 

ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları 

´  Dünyanın herhangi bir yerinde kiralanan ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderleri bu destek kapsamında 120.000 Dolara kadar karşılanır. Destek oranı üretici firma için %50, ticari firma için %40.

´  En fazla 25 birimin için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alınabilir.

´  Açılan birimin içindeki ürünler Türkiye’de üretilmesi gerekir.

´  4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilir.

´  Ekonomi Bakanlığı'nın kira desteğinden faydalanan bir biriminiz yoksa tanıtım harcamalarının % 60'ını yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  Ekonomi Bakanlığı'nın kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa destek oranı yine %60. İlaveten, sadece destekten faydalanan birimin bulunduğu ülke için yıllık 150.000 ABD Doları tanıtım desteği alınabilir. Birim olmayan ülkelerin toplamı için ise yine 150.000 ABD Doları destek verilir.

´  Tanıtım yapılacak ülkede Bakanlıkça desteklenen birim yoksa markanın Türkiye'de tescilli olması ve tanıtım yapılacak ülkede en azından marka tescil başvurusunun yapılmış olması gerekiyor. 

´  Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markanız varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmı karşılanır.

´  Yurt dışı marka tescili konusunda 4 yıl boyunca destek alınabilir.

 

´  Markanızı yurt dışında tescil ettirmek üzere gerçekleştirdiğiniz her bir harcamanın %50’sini destek olarak alırsınız. Yıllık 50.000 ABD Doları üst limit.

´  Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;

  1. Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’sini,  1 milyon dolara kadar veriyoruz.
  2. Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’sini, 250 bin dolara kadar karşılıyoruz
  3. Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’sini, 150 bin dolara kadar ödüyoruz  

´  Proje kapsamında bu desteği işletmenin ihtiyacı kadar tasarımcı ya da mühendis alımı yapılabilir. Bu elemanların iki tanesi de yabancı uyruklu olabilir.

´  Üç yıllık projen boyunca destek alabilirsin. Bu destek 5 yıla da çıkarılabilir..

TOP